Materiál

Odstranění zbývající rezistní fólie

Během procesu stahování se na kusy aplikuje odstraňovač rezistu, aby se odstranil veškerý zbývající film rezistu.Po dokončení odizolování se ponechá hotový díl, což je vidět na obrázku níže.

Po procesu leptání se zbývající rezistový film na kovovém plechu stáhne použitím odstraňovače rezistu.Tento proces odstraní z povrchu plechu veškerý zbývající rezistový film.

Po dokončení procesu odizolování se ponechá hotový kovový díl, což je vidět na výsledném obrázku.

Odstraňování zbývajícího-odolného filmu01