e43a72676e65f49cd8be2b3ad9639cc

Vodíková energie a nová energie

● Typ produktu: Chemické leptací bipolární desky, Anodové a katodové mřížky pro baterie, keramické desky s plošnými spoji,

● Hlavní materiály: Titan (Ti), Nerezová ocel (SUS), atd.

● Oblast použití: Používá se hlavně k napájení automobilů a lodí.

● Jiné přizpůsobené: Můžeme poskytnout přizpůsobené produkty, které splňují vaše specifické potřeby, jako jsou materiály, grafika, tloušťka atd. Napište nám prosím své požadavky.


Detail produktu

Osobní péče&Osobní péče-1 (5)

Vodíková energie je nově vznikající čistý zdroj energie, který má výhody, jako je vysoká hustota energie, nulové znečištění a obnovitelnost.Je považován za důležitý směr budoucího rozvoje energetiky.Vodíková energie však stále čelí mnoha výzvám při skladování a přepravě.Bipolární deskový průtokový kanál pro vodíkovou energii je důležitou součástí ve vývoji vodíkové energie a hraje klíčovou roli.

Bipolární deskový průtokový kanál pro vodíkovou energii je klíčovou součástí používanou při elektrolýze vody k výrobě vodíku.Elektrodová reakce rozkládá vodu na vodík a kyslík a vyrobený vodík se používá pro výrobu energie v palivových článcích, zatímco kyslík se uvolňuje do atmosféry.V tomto procesu je funkcí desky průtokového kanálu oddělit reaktanty mezi elektrodami, zabránit jejich vzájemnému smíchání a zajistit účinnost a stabilitu reakce.

Osobní péče&Osobní péče-1 (3)

Malá velikost molekul a vysoká reaktivita plynného vodíku však ztěžují jeho transport a skladování konvenční mechanikou tekutin.K zajištění účinného transportu plynného vodíku jsou proto vyžadovány přesné kanály.Bipolární desky pro vodíkovou energii vyrobené fotochemickým leptáním mají vysokou přesnost a stejnoměrnost, zajišťují hladký tok plynného vodíku v kanále, čímž zlepšují využití a účinnost plynného vodíku.

Fotochemické leptání je velmi přesná výrobní technologie, která využívá korozi k výrobě mikroúrovňových struktur kanálků na kovových površích pod osvětlením.Tato výrobní metoda má výhody vysoké přesnosti, účinnosti a nízkých nákladů a může produkovat velmi malé a přesné bipolární deskové průtokové kanály pro zajištění hladkého toku a efektivního využití plynného vodíku.

Kromě technologie výroby přesných kanálů musí mít bipolární desky pro vodíkovou energii také vysokou odolnost proti korozi, pevnost a stabilitu.V současné době jsou některé nové materiály, jako jsou uhlíkové nanotrubice a kovové organické struktury, široce používány při výrobě bipolárních deskových průtokových kanálů pro vodíkovou energii, aby se zlepšil jejich výkon a spolehlivost.

V budoucím vývoji vodíkové energie budou i nadále hrát důležitou roli bipolární deskové průtokové kanály pro vodíkovou energii.S popularizací a aplikací vodíkové energie bude také nadále narůstat poptávka po bipolárních deskových průtokových kanálech pro vodíkovou energii.Budoucí výzkum by se proto měl zaměřit na zkoumání pokročilejších výrobních technologií a materiálů pro dosažení vyšší přesnosti a spolehlivosti.

příbuznýprodukty